CONDICIONS

Qualsevol client, que retiri gènere del magatzem o se li dipositi en el domicili indicat, accepta les següents condicions:
MATERIAL:

1.- No s’admetrà cap classe d’article canviat.

2.-En cas de no utilitzar el material una vegada lliurat, no es farà cap descompte del preu pactat.

3.-El funcionament de tot aparell ha estat prèviament comprovat abans de sortir del nostre magatzem.

4.-El client reconeix haver rebut els articles en bon estat, aptes per al seu ús i en correctes condicions higièniques.

5.- El material arrendat ha de ser utilitzat adequadament, evitant qualsevol situació que pogués fer-ho malbé. Tal com: neu, pluja, vent, robatori, destrosses…

6.-El material danyat o no tornat serà facturat al client pel seu contravalor a preu nou més el preu del lloguer.

VAIXELLA-COBERTERIA-VIDRE

El material de vaixella, coberteria i vidre, s’ha de tornar sense rentar, però esbandit. No es farà cap descompte per tornar-lo net. El client es compromet a tornar el material endreçat, deixant cada producte a la caixa que li pertoca.

En cas d’haver de recollir el material escampat, es cobrarà com a servei extra i serà aplicat a la factura.

El recompte de la vaixella, coberteria i vidre, en ser brut, es farà a dins les nostres instal·lacions.

JOC DE TAULA

La roba amb taques de cera i/o cremada, es facturarà com baixa de l’article, a preu nou, més el lloguer i serà enviada al client.

Si a la recollida trobem la roba humida, sigui per pluja o sistemes de reg, tindrà un cost afegit que serà aplicat a la factura.

TAULES I CADIRES

Per numerar les cadires o taules, es recomana l’ús de cinta d’enganxar i no és permès l’ús de retoladors, claus, grapes o altres productes. En cas d’incompliment, els desperfectes ocasionats es facturaran com a serveis extres així com la mà d’obra necessària per a la reparació si fos el cas.

TARIMES CARPES I PARQUET

Queda totalment prohibit la manipulació de tarimes, carpes i parquet.

TRANSPORT

Qualsevol cost addicional no previst en el pressupost inicial serà inclòs en la factura. El personal de transport i muntatge de Grup Pous, no agafaran encàrrecs ni podran donar horaris. El client haurà de trucar a les oficines i parlar amb la persona responsable.

RECOLLIDA DEL MATERIAL A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

A la retirada del material, hauran de passar per les oficines, facilitar DNI i emplenar fulla de transport.

El vehicle particular ha d’estar en perfecte estat higiènic i portar elements de protecció.

L’empresa es reserva el dret de decidir si el vehicle reuneix les condicions adequades.

IMPORTANT

El pressupost no implica la reserva del material.

La comanda no es donarà per confirmada fins a rebre la paga i senyal i les dades fiscals completes. La quantitat definitiva de material s’haurà de confirmar 1 setmana abans de l’esdeveniment.

Passat aquest temps no es faran modificacions a la baixa i l’augment serà segons disponibilitat.

FORMA DE PAGAMENT

25% en concepte de paga i senyal, mitjançant transferència per reserva del material una vegada confirmada la disponibilitat. Al concepte de la transferència s’haurà d’indicar el núm. de pressupost o comanda seguit del nom fiscal.

No s’accepten pagaments en efectiu.

100% import total del servei, via transferència almenys 7 dies abans de la sortida del material de les nostres instal·lacions. Al concepte indicar núm. de comanda.

El retorn de la paga i senyal es farà entre 15 i 20 dies a partir de l’arribada de la comanda a les nostres instal·lacions, via transferència.

En cas de faltes i/o trencaments anirien a càrrec seu i es retornaria el sobrant. Les faltes i o trencaments es cobraran a PVP i tanmateix es facturarà el lloguer.

ANUL·LACIONS

En cas d’anul·lació de la comanda no es retornarà la paga i senyal.